korozja

korozja
korozja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'powierzchniowy proces niszczenia metali lub tworzyw niemetalowych powodowany reakcjami chemicznymi lub elektrochemicznymi wywołanymi wpływem środowiska, np. wilgocią': {{/stl_7}}{{stl_10}}Korozja metali. Niszczący wpływ korozji. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}geol. {{/stl_8}}{{stl_7}}'mechaniczne lub chemiczne niszczenie skał przez oddziaływanie wody i wiatru': {{/stl_7}}{{stl_10}}Korozja wapieni. Korozja wietrzna. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • korozja — ż I, DCMs. korozjazji, blm 1. «proces zachodzący na powierzchni metali i ich stopów, a także tworzyw niemetalowych polegający na niszczącym oddziaływaniu chemicznego lub elektrochemicznego środowiska» ∆ Korozja biologiczna → biokorozja 2. geol.… …   Słownik języka polskiego

  • biokorozja — ż I, DCMs. biokorozjazji, blm «korozja spowodowana przez mikroorganizmy; korozja biologiczna» …   Słownik języka polskiego

  • aluminiować — ndk IV, aluminiowaćniuję, aluminiowaćniujesz, aluminiowaćniuj, aluminiowaćował, aluminiowaćowany techn. «pokrywać powierzchnię przedmiotów metalowych i niemetalowych warstwą aluminium w celu ochrony przed korozją lub uzyskania powłoki o… …   Słownik języka polskiego

  • anodyzacja — ż I, DCMs. anodyzacjacji, blm techn. «elektrolityczne wytwarzanie na powierzchni przedmiotów ze stopów aluminium i magnezu cienkiej powłoki ich tlenków w celu ochrony przed korozją, zwiększenia odporności lub w celach dekoracyjnych; anodowanie,… …   Słownik języka polskiego

  • antykorozyjny — «zapobiegający korozji, chroniący przed korozją; przeciwrdzewny» Farba, powłoka antykorozyjna …   Słownik języka polskiego

  • asfaltować — ndk IV, asfaltowaćtuję, asfaltowaćtujesz, asfaltowaćtuj, asfaltowaćował, asfaltowaćowany 1. «budować nawierzchnię drogową z asfaltobetonu, wylewać asfaltobetonem; kłaść płyty asfaltobetonowe chodnika» 2. techn. «powlekać przedmioty żeliwne lub… …   Słownik języka polskiego

  • asfaltowy — przym. od asfalt a) w zn. 1 i 2: Autostrada asfaltowa. Chodniki asfaltowe. Nawierzchnia asfaltowa. Żar asfaltowy zieje latem od ulic. b) w zn. 3: Złoża asfaltowe. c) w zn. 4: Emulsja asfaltowa …   Słownik języka polskiego

  • bielić — ndk VIa, bielićlę, bielićlisz, biel, bielićlił, bielićlony 1. «malować mlekiem wapiennym zwłaszcza świeże tynki w budynkach, płoty itp.; białkować» Bielić mieszkanie, ściany. Bielone chaty. ∆ Bielić drzewa «smarować pnie drzew mlekiem wapiennym w …   Słownik języka polskiego

  • bonderyzacja — ż I, DCMs. bonderyzacjacji, blm techn. «powodowanie powstania na powierzchni przedmiotów metalowych powłoki, chroniącej je przed korozją; fosforanowanie» …   Słownik języka polskiego

  • brązować — ndk IV, brązowaćzuję, brązowaćzujesz, brązowaćzuj, brązowaćował, brązowaćowany «pokrywać powierzchnię przedmiotów powłoką z brązu lub warstwą farby albo emalii, zawierającej drobno sproszkowany brąz, dla ozdoby bądź zabezpieczenia przed korozją»… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”